Zodpovednosť za informácie

  • Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za vecné alebo technické nepresnosti či chyby.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť voči iným subjektom za priame i nepriame následky škôd, ktoré vznikli použitím informácií získaných prostredníctvom prevádzkovateľa webovej stránky.
  • Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nenesie následky v súvislosti s ušlým ziskom, ani v súvislosti so vzniknutými nákladmi, prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.
  • Prevádzkovateľ uvádza pri produktoch dĺžku záruky, ktorá platí len pre fyzické osoby. Ak sa jedná o právnickú osobu, dĺžka záruky sa riadi podľa obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb). Pre zánovné produkty platí záruka uvedená pri produkte.
  • Prevádzkovateľ zobrazuje v detaile produktu obrázky, ktoré môžu byť len ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnému vzhľadu produktu.